Szkoła kluczowych kompetencji

 

Idea Projektu
Celem ogólnym projektu jest podniesienie do grudnia 2013 r. poziomu Kompetencji Kluczowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych w województwach: opolskim, kujawsko-pomorskim, dolnośląskim i wielkopolskim, umożliwiający im aktywne uczestnictwo w rynku pracy i gospodarce opartej na wiedzy.

Cele szczegółowe Projektu to:
wsparcie procesu rozwijania poziomu Kompetencji Kluczowych 4000 uczniów z 40 szkół w ramach programów nauczania; zwiększenie dostępności do pozalekcyjnych, uzupełniających, efektywnych i innowacyjnych form rozwijania Kompetencji Kluczowych:
Wakacyjne Obozy Naukowe, Koła Naukowe, Studium Kompetentnych Liderów, Przedsiębiorstwo Symulacyjne; wsparcie nauczycieli przy tworzeniu i realizacji procesu dydaktycznego opartego o programy autorskie uwzględniające kształtowanie Kompetencji Kluczowych w zakresie nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ICT, języków obcych i przedsiębiorczości; zwiększenie współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami z 4 województw i 40 szkół. Beneficjenci Projektu to uczniowie 40 szkół ze wskazaniem na szkoły z obszarów wiejskich z województw: dolnośląskiego; kujawsko-pomorskiego; opolskiego; wielkopolskiego.

Okres realizacji Projektu to 01.10.2009 - 31.12.2013r.

W rezultacie wdrażania Projektu zostanie opracowanych i upowszechnionych 160 programów nauczania opracowanych przez 160 nauczycieli w zakresie przedsiębiorczości, języków obcych, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i ICT.
4000 uczniów zostanie objętych nauczaniem w oparciu o autorskie programy.
1600 uczniów weźmie udział w Wakacyjnych Obozach Naukowych i Kołach Naukowych.
240 uczniów będzie uczestniczyć w Studium Kompetentnych Liderów. 
400 uczniów będzie uczestniczyć w Przedsiębiorstwie Symulacyjnym. 
Powstaną liczne raporty, publikacje, artykuły. 
4000 uczniów nabędzie umiejętność praktycznego wykorzystania Kompetencji Kluczowych. 
4000 uczniów podniesie wiedzę i umiejętności w zakresie Kompetencji Kluczowych zostanie nawiązana współpraca pomiędzy nauczycielami z różnych szkół i województw.