Kapitał społeczny i edukacja

 

Kapitał społeczny jest jednym z najpopularniejszych w ostatnim czasie problemów, jakimi zajmują się przedstawiciele nauki, polityki i społecznej praktyki. Powszechnie uznawany jest za jeden z najważniejszych czynników rozwoju współczesnych społeczeństw – od sfery partycypacji obywatelskiej do twardych wyników ekonomicznych. Nie wszyscy pamiętają, że pierwotnym polem analiz z kategorią kapitału społecznego w tle był obszar edukacji.

Badania dwóch głównych teoretyków kapitału społecznego - Jamesa Colemana i Pierre’a Bourdieu brały swój początek w pytaniach o przyczyny zróżnicowanych wyników szkolnych i pokazywały związki funkcjonowania szkoły z jej otoczeniem społecznym.

Program Kapitał społeczny i edukacja wraca do tych relacji i podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie o naturę związków pomiędzy edukacją i społecznością. Stawiamy pytania o wzajemne uwarunkowania edukacji i kapitału społecznego.

W ramach programu podejmowane będą badania zogniskowane wokół następujących kwestii:

  1. Kapitał społeczny: czym jest – czym może być dla edukacji?
  2. Edukacja – w jej różnych aspektach – czym jest, czym może być dla kapitału społecznego?
  3. Polityka młodzieżowa i edukacyjna państwa polskiego a kreacja kapitału społecznego.
  4. Model pracy szkoły na rzecz kreacji kapitału społecznego w lokalnej społeczności – opracowanie wskazań dla działań implementacyjnych.

 

Literatura, badania i seminaria w obszarze programu "Kapitał społeczny i edukacja":

 

Kapitał społeczny i edukacja. Badanie porównawcze pomiędzy Polską a Islandią. Raport podsumowujący.

 

 

 

Social Capital and Education. Comparative research between Poland and Iceland. FINAL REPORT (pdf)

 

 

 

Piotr Mikiewicz,  "Kapitał społeczny   i edukacja", Warszawa 2014, PWN

 

 

 

 

Konferencje dla samorządowców: Samorządy zmieniają oświatę.

 

 

 

 

ORE: Edukacja – Rozwój – Kapitał społeczny – seminaria dla samorządowców 2015.

 

 

 

Aldona Wiktorska-Święcka „Od obywatela dobrego do dojrzałego. Koncepcje kształcenia obywatelskiego w Niemczech po 1989/1990 roku ze szczególnym uwzględnieniem systemu szkolnictwa”, Wrocław 2011, Oficyna Wydawnicza Atut.

 

 

 

Wpływ projektu „Idziemy do przedszkola” na środowisko lokalne. Raport z badania (pdf)

 

 

 

 

Aldona Wiktorska-Święcka "Polityka młodzieżowa państwa polskiego a kreacja kapitału społecznego" (pdf).

Artykuł powstał w ramach projektu "Kapitał społeczny i edukacja. Badanie porównawcze pomiędzy Polską i Islandią", finansowanego przez Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy.