International Study of City Youth (ISCY)

Międzynarodowe Badanie Młodzieży Miejskiej (The International Study of City Youth – Cities Project) polega na badaniu losów absolwentów ostatniej klasy szkoły powszechnej (w Polsce jest to trzecia klasa gimnazjum) w różnych miastach na świecie.

Jest to projekt realizowany pod auspicjami International Research Network on Youth Education and Training  – międzynarodowej sieci badawczej skupiającej badaczy z 12 państw na świecie. Realizacją badania we Wrocławiu zajmuje się Dolnośląskie Centrum Innowacji Edukacyjnych DSW.

Wrocław jest jedynym miastem w Polsce, które bierze udział w tym projekcie. Kierownikiem wrocławskiego zespołu badawczego jest dr hab. Piotr Mikiewicz.

Badanie ma na celu zrozumienie, w jaki sposób doświadczenia szkolne młodych ludzi i ich osiągnięcia wpływają na ich kariery i życie po zakończeniu nauki.

W ramach projektu przeprowadzone zostanie porównanie na ile różne systemy edukacyjne przygotowują młodych ludzi do życia po zakończeniu szkoły. Celem projektu jest zmierzenie wpływu różnych rozwiązań instytucjonalnych w każdym systemie oraz struktury możliwości edukacyjnych poza szkołą, na dalsze losy uczniów. Poprzez badanie losów uczniów, badanie dostarczy informacji na temat tego, w jaki sposób uczniowie poruszają się w tych systemach w celu realizacji swoich panów edukacyjnych i zawodowych.

ISCY dostarczy bezprecedensowego wglądu w procesy kształtujące ścieżki i osiągniecia edukacyjne oraz na trajektorie zawodowe uczniów, ich zaangażowanie obywatelskie i ogólny poziom życia po osiągnięciu dorosłości. Daje to unikalną możliwość pomiaru relacji pomiędzy wynikami w nauce, postawami i aspiracjami oraz przyszłymi efektami.

Projekt dostarczy też szerszego spojrzenia na pracę szkół, rozszerzając płaszczyznę odniesienia w ramach której szkoły są oceniane poza wskaźniki kompetencji poznawczych, włączając do analiz wpływ szkoły na postawy, zaangażowanie w naukę, wartości społeczne i obywatelskie.

Jak dobre są szkoły w kształtowaniu przyszłych obywateli?

Jak dobre są w kreowaniu myślicieli, młodych ludzi o wysokich aspiracjach i motywacjach, zaangażowanych, potrafiących się uczyć oraz posiadających otwarte umysły?

Kto z uczniów ostatecznie nabywa te cechy? Czy to tylko te osoby, które osiągają najwyższe wyniki, czy też szkoły służą wszystkim?

Czy wszystkie szkoły pracujące w podobnym środowisku – w wymiarze miasta ale też w porównaniu międzynarodowym – pomagają uczniom w taki sam sposób i osiągają podobne efekty?

Zrealizowane etapy badania we Wrocławiu:

Etap 1 Badanie ISCY w Gimnazjach we Wrocławiu (klasy trzecie)
Liczba szkół biorących udział w badaniu: 29
Data zebrania danych o uczniach: marzec 2014
Data zebrania danych o nauczycielach: czerwiec 2014
Liczba badanych uczniów: 2416
Liczba badanych nauczycieli: 207

Etap 2 Badanie ISCY w szkołach ponadgimnazjalnych we Wrocławiu (klasy pierwsze)
Liczba szkół biorących udział w badaniu: 42
Data zebrania danych o uczniach: styczeń 2015
Liczba badanych uczniów: 4193

ISCY Meeting - Budapeszt 2015

W dniach 11-12 września w Budapeszcie odbył się meeting przedstawicieli zespołów badawczych z krajów uczestniczących w badaniu International Study of City Youth. Zespół DCIE realizujący badanie we Wrocławiu reprezentowali prof. DSW dr hab. Piotr Mikiewicz oraz Ewa Kaczmarek. Kolejne międzynarodowe spotkanie robocze zespołu ISCY odbędzie się w marcu 2016 roku we Wrocławiu.
Częściowe wyniki badań pochodzące z badania w gimnazjach w 2014 roku, dotyczące kompetencji XXI wieku Piotr Mikiewicz oraz Ewa Kaczmarek zaprezentowali podczas Sympozjum „Developing 21st Century Skills for All Students: Results from the International Study of City Youth”. Sympozjum odbyło się w ramach WERA Focal Meeting na kongresie ECER 2015 w dniach 8-11.09.2015.

Zebranie zespołu ISCY we Wrocławiu, 4-6.04.2016

W dniach 4-6 kwietnia 2016 we Wrocławiu odbyło się zebranie międzynarodowego zespołu badaczy z miast uczestniczących w projekcie ISCY: International Study of City Youth - Cities Project (www.iscy.org). Badacze z Melbourne, Barcelony, Ghent, Bergen, Rejkiawiku, Sacramento, Dan Diego, Tijuany, Turku spotkali się w tym roku we Wrocławiu, by omówić kwestie związane ze zbieraniem danych, planowaniem kolejnych etapów badania, wynikami oraz analizami, a także planowanymi publikacjami.
Gospodarzami spotkania byli prof. DSW dr hab. Piotr Mikiewicz oraz mgr Ewa Kaczmarek, reprezentujący Wrocław, jedyne polskie miasto biorące udział w badaniu. Poprzednie zebranie odbyło się w dniach 11-12.09.2015 w Budapeszcie.